شرح وظایف | سامانه مرکز پیام 122

شرح وظایف

آخرین بروز رسانی: يكشنبه 29 فروردين 1400

تمامي فعاليتهاي اين مركز به صورت 24 ساعته و مكانيزه بوده  و توسط كامپيوتر كنترل ميشود به نحوي كه تمام مكالمات ضبط شده و با ايجاد  يك بانك اطلاعاتي براي خود بر اساس شماره تلفن مشتركين آدرسها را ذخيره ميسازد به طور مثال چنانچه يكي از مشتركين براي اولين بار تماس گرفته و شماره تلفن و آدرس خود را بدهد بعد از ورود اين اطلاعات توسط اپراتور در دفعات ديگر بعد از تماس مشترك و اعلام شماره تلفن خود ، سيستم اتوماتيك آدرس و مشخصات وي را نمايش ميدهد . در حال حاضر بعد از گرفتن آدرس از مشترك سريعاً آدرس به اطاق بيسيم ارسال و پس از آن به واحدهاي مربوطه ابلاغ ميشود البته در آينده نزديك اين فاصله نيز كوتاه تر شده و همزمان با گرفتن آدرس توسط اپراتور به اتفاقات ابلاغ خواهد شد .

کلمات کلیدی: 
122, شرح وظایف, 24 ساعته