تاریخچه مرکز | سامانه مرکز پیام 122

تاریخچه مرکز

آخرین بروز رسانی: سه شنبه 21 مرداد 1399

در گذشته براي هر منطقه از شهر شماره تلفن يك بخش از اتفاقات در پشت قبوض آب آنها به مشتركين معرفي شده بود كه در صورت تركيدگي لوله مشتركين با اين شماره تماس ميگرفتند . اغلب مشتركين به دليل عدم آشنايي كامل با مناطق با واحدي تماس ميگرفتند كه با مورد آنها ارتباطي نداشت و اين امر موجب سرگرداني مشترك و نهايتاً تأخير در تعميرات آدرس ابلاغي مي شد از طرفي هيچ جايي كه مشتركين بتوانند به عنوان مرجع به آن تماس گرفته تا آنها را راهنمايي كند وجود نداشت لذا تصميم گرفته شد با تأسيس واحدي اين امر به صورت متمركز انجام شود بدين منظور در سال 79 طرح ساخت ساختمان مركز 122 به اجرا گذاشته شد و پس از جذب نيروهاي مورد نياز از خرداد سال 80 آموزش اپراتورهاي اين مركز به مدت سه ماه به منظور آشنايي به مسايل و مشكلات مشتركين  و همچنين نحوه پاسخگويي آغاز گرديد بعد از اين آموزشها رسماً از اول شهريور ماه 80 كار 122 كليد خورده و شروع به كار كرد . در ابتدا مشكلات زيادي وجود داشت كامپيوترها در مركز نصب بود اما عملاً كاربردي نداشت و تلفنها مستقيماً زنگ ميخورد ، گزارشها به صورت دستي به بيسيم ارجاع ميشد و پس از ابلاغ در دفتر گزارشها ثبت ميشد برنامه نرم افزاري كامل نبود و نيازهاي مجموعه را برآورده نميكرد اما اين ابتداي راه بود و به تدريج اين مسائل مرتفع گرديد تا جايي كه امروز اين مركز به صورت شبانه روزي در خصوص موضوعات مختلف پاسخگويي كرده و در صورت نياز آدرس آنها جهت تعميرات مربوطه به واحدهاي امداد و حوادث و يا پيمانكار تعمير كنتور ابلاغ ميگردد .

کلمات کلیدی: 
مرکز 122، سامانه 122، تاریخچه