اهداف مرکز | سامانه مرکز پیام 122

اهداف مرکز

آخرین بروز رسانی: سه شنبه 21 مرداد 1399
  • پاسخگويي  و راهنمايي مشتركين
  • دريافت گزارشهاي اتفاقاتي از مشتركان و ابلاغ به اتفاقات به منظور اعزام اكيپهاي تعميراتي
  • دريافت گزارش موارد اتفاقاتي از روي سايت اينترنت و به صورت سيستمي
  • پاسخگويي به مشتركان در رابطه با مسايل هدفمندي يارانه ها
  • ارتباط با سیستم امور مشترکین و پیگیری کلیه درخواستهای شهروندان در امور مشترکین
  • درگاه ورودی کلیه نیازهای شهروندان و ارتباط بین کلیه واحدهای شرکت با شهروندان

 

کلمات کلیدی: 
مرکز 122، سامانه 122، اهداف